STRONA G??WNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 KONTAKT / CENNIK

dr hab. med. Marek Modrzyński

specjalista laryngolog; specjalista alergolog
lekarz medycyny estetycznej

POLIPY NOSA
LECZENIE ZABIEGOWE

  • bootstrap carousel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
jquery image gallery by WOWSlider.com v7.8

 

 

X

- POLIPY NOSA -
LECZENIE ZABIEGOWE

NA TEJ STRONIE INFORMACJE OGÓLNE
DOTYCZˇCE POLIPÓW NOSA

 
NA NASTĘPNEJ STRONIE
 

KONKRETNIE O LECZENIU  

  

NAJPIERW JEDNAK DOWIEDZ SIĘ
CO TO SIĘ POLIPY I SKˇD SIĘ BIORˇ

Polipy nosa to łagodne przerosty błony ś¶luzowej nosa, które powiększaj±c się stopniowo doprowadzić mog± do całkowitej jego niedrożności i zaniku węchu.

Poprzez wywierany ucisk spowodować mog± skrzywienie przegrody nosa, a w skrajnych przypadkach nawet zniszczenie ko¶ści nosowych i deformację nosa.

Zdeformowany przez duże polipy nos

Z reguły polipy nosa występuj± obustronnie i jest ich wiele.

Polipy nosa widoczne przy badaniu wziernikiem

Czasami jednak może być to jeden duży polip (np. tzw. polip choanalny).

W pewnym uproszczeniu powiedzieć można, że wszystkie polipy nosa maj± swój pocz±tek w zatokach przynosowych i stanowi± przejaw ich przewlekłego zapalenia. Po wypełnieniu zatoki polipy przedostaj± się do nosa i to dopiero wówczas pojawia się większość dokuczliwych objawów.

Na powyższych rysunkach w kolejności widać: 1 - w jakim miejscu występuj± zatoki przynosowe, 2 - drogi, którymi polipy z zatok dostaj± się do nosa, 3 - polip w nosie przedostaj±cy się do niego z zatoki, 4 - wynik tomografii komputerowej zatok - szare przestrzenie po prawej stronie to zmiany polipowate wypełniaj±ce zatoki i jamę nosa, po stronie lewej zatoki s± prawidłowo powietrzne (czarny kolor)

Większość osób, która ma polipy nosa nie zdaje sobie z tego sprawy do czasu, aż zaczynaj± one utrudniać oddychanie lub spowoduj± zaburzenie węchu.

USUWANIE POLIPÓW Z NOSA
 

GÓRA STRONY
 

X

 

INNE PROBLEMY Z ZAKRESU LARYNGOLOGII

 

 

Polipy nosa, przerost ma??owin, uzale?nienie od kropli ....
NOS - NIEDRO?NO??

Przerost migda?k?w, czopy ropne, nawrotowe anginy ....
MIGDA?KI
Chrapanie i bezdech podczas snu ....
CHRAPANIE - BEZDECH
P?ukania zatok metod? Proetza, inhalacje AMSA ...
ZATOKI - P?UKANIE
Krwawienia z nosa - leczenie laserem ....
KRWAWIENIA Z NOSA
 

FOTOGALERIA

MA?OINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE
POZOSTA?E PROBLEMY LARYNGOLOGICZNEREJESTRACJA
 

 STRONA G??WNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 KONTAKT / CENNIK